Vastuu laadusta ja ympäristöstä

Treston on kansainvälinen työympäristöjen varustaja, joka tuottaa kalusteita teollisuuden ja muiden teknisten ympäristöjen tarpeisiin. Tavoite on kasvaa kannattavasti johtavaksi toimijaksi Pohjoismaissa sekä merkittäväksi Euroopassa. Jatkuva toiminnan parantaminen, henkilöstön kehittäminen sekä vastuullinen ympäristö- ja laatutyömme sekä kohdistettu tuotetarjonta ja laaja jakeluverkosto tähtäävät kasvutavoitteita tukeviin pitkiin asiakassuhteisiin.

Toimintapolitiikka

Laatu

Trestonin toiminnan kulmakivinä ovat jatkuva toiminnan parantaminen, henkilöstön kehittäminen, vastuullinen globaali liiketoiminta sekä hyvät toimittajasuhteet. Laadukas toiminta niin ulkoisia kuin sisäisiä asiakastarpeita kuullen ja ymmärtäen kuuluu jokaisen työntekijän päivittäiseen työhön.

Laatuun liittyvät avainkohdat ovat

  • asiakastyytyväisyys,
  • toiminnan hyvä tulos,
  • tuotteiden vaatimuksenmukaisuus,
  • henkilöstön sitoutuminen ja sovitun toimintamallin mukainen toiminta
  • jatkuva toiminnan parantaminen.

Ympäristö

Tavoitteenamme on oman vastuullisen toiminnan ympäristörasitusten minimointi osana jatkuvaa parantamista ja vaadimme tätä myös toimittajiltamme.  Pyrimme edistämään ympäristöajattelua konsernissamme sekä lisäämään ympäristönäkökulmien huomioonottamista kaikessa päätöksenteossa ja toiminnassa.