Trestonin ergonomia asiantuntijuus vahvistuu

11.1.2019
Jonna Patama_Treston

Trestonin ergonomisista kalusteista vastaava tuoteryhmäpäällikkö Jonna Patama on valittu Suomen Ergonomiayhdistys ry:n (ERY)* hallitukseen. ERY on ergonomiaa työssään soveltavien ihmisten sekä ergonomiaa edistävien yhteisöjen yhdistys. Vuoden 2019 hallituksessa on jäseninä asiantuntijoita mm. Työterveyslaitokselta, Työturvallisuuskeskuksesta, Aluehallintovirastosta, korkeakouluista ja yrityselämästä.

”Työni kautta olen päässyt näkemään käytännössä, miten ergonomia, työmenetelmät ja työsuunnittelu toteutuvat teollisuusyrityksissä. Siksi onkin todella hienoa päästä mukaan vaikuttamaan Ergonomiayhdistyksen toiminnan kautta ergonomiatietoisuuden lisäämiseen ja jalkauttamiseen yrityksissä. Mielestäni meillä on erittäin hyvät edellytykset vahvistaa ymmärrystä ergonomian tärkeydestä tulevaisuuden työelämässä Suomessa.”, kertoo Jonna Patama.

 

* ERY:n tehtävänä on välittää tietoa ergonomian alueen toiminnasta, luoda yhteyksiä alan tutkijoiden, kehittäjien ja soveltajien välillä sekä tehdä ergonomian periaatteita ja käytännön sovelluksia tunnetuksi suurelle yleisölle. ERY:n tarkoituksena on edistää alan tutkimusta, koulutusta ja tiedonvälitystä sekä tukea käytännön ergonomiatyötä. Yhdistys panostaa toiminnassaan kansalliseen ja kansainväliseen ergonomiatiedonvaihtoon ja ergonomia-asiantuntemuksen verkottumiseen. Yhdistys seuraa ergonomian kansainvälistä standardointityötä ja osallistuu kansallisen ergonomiakoulutuksen kehittämiseen. (lähde: http://www.ergonomiayhdistys.fi/yhdistys/)