ESD-suojaus

ESD-suojaus parantaa laatua

LATAA ilmainen kuuden kohdan tarkistuslista ESD-suojattujen alueiden luomiseen

ESD-vaurio on usein näkymätön

Sähköstaattinen purkaus (Electrostatic discharge = ESD) tapahtuu kahden varautuneen kappaleen kohdatessa. Kun tällainen purkaus on riittävän iso, voi ihminen tuntea, nähdä ja jopa kuulla sen ja arkikielessä sitä kutsutaan sähköiskuksi. 

Elektronisten komponenttien kanssa työskennellessä jo hyvin pienetkin, ihmiselle täysin huomaamattomat, sähköstaattiset purkaukset voivat aiheuttaa vahinkoa näille komponenteille ja tuotteille, joissa niitä käytetään. Nämä ESD-vaurioiksi kutsutut vikaantumiset eivät useinkaan ole näkyviä eikä niitä aina saada esiin lopputestauksessakaan. Tästä huolimatta ne voivat aiheuttaa ongelmia lopputuotteessa esimerkiksi lyhentämällä sen elinikää tai muuttaen sen toimintaa. 

ESD-suojaukseen investointi kannattaa

ESD-vaurioiden välttämiseksi on hyvä huolehtia ESD-suojauksesta luomalla EPA-alue, missä elektronisia komponentteja, osia ja tuotteita voidaan käsitellä turvallisesti. EPA-alueella tärkeässä osassa ovat ESD-suojatut kalusteet

Löydät kaikki ESD-tuotteemme myös yksistä kansista, ESD-suojatut kalusteet tuoteluettelostamme. Selaa tuoteluetteloa

Erityisen tärkeää ESD-suojaus on elektroniikkateollisuudessa, mutta elektroniikan lisääntyminen mitä erilaisimmissa tuotteissa tuo EPA-alueet myös yhä useammalle työpaikalla teollisissa ja teknisissä ympäristöissä. 

Investointi ESD-suojaukseen kannattaa, sillä ESD-vaurioiden synnyn estäminen on yleensä kustannustehokkaampaa kuin vioittuneiden tuotteiden korjaaminen ja vaihtaminen. Suuri määrä vikaantuneita tuotteita voi myös vaikuttaa yrityksen imagoon ja brändin arvoon. 

Lataa ilmainen e-kirja, josta saa lisätietoja ESD-suojauksesta ja EPA-alueen valmistelusta ja rakentamisesta. Lataa tästä.
 
Odota, tuotetiedot latautuvat…