Enhancing Quality and Reliability with ESD Furniture

Miten ESD työpiste parantaa laatua ja luotettavuutta? 10.8.2023 |

ESD-työympäristöissä tuotteiden laadun ja luotettavuuden ylläpitäminen on ratkaisevan tärkeää. Yksi tehokas tapa varmistaa tuotteiden laatu on valita laadukas EPA alueelle sopiva työpiste. Tässä blogissa käymme läpi miten hyvin suunniteltujen ESD työpisteiden käyttö työtilassasi vaikuttaa tuotteiden laatuun ja luotettavuuteen.

Opi lisää ESD:n hallinnasta

6-point checklist for creating and maintaining ESD-protected areas: Free e-book from Treston


E-kirja:
Kuuden kohdan tarkistuslista ESD-suojattujen alueiden luomiseksi ja ylläpitämiseksi

FI - ESD white paper cover image


Opas: 
ESD suojauksen maksimointi teollisuustyöpisteillä

 

Miten ESD vauriot vaikuttavat tuotteiden laatuun?

Staattisen sähkön purkauksien (ESD) aiheuttamat vauriot jäävät usein huomaamatta eivätkä ne ole aina havaittavissa ihmisen silmin. Teollisissa ja teknisissä työympäristöissä tunnistetaan kahdenlaisia ESD vaurioita; vakavia (engl. fatal failure) ja piileviä (engl. latent defect). Vakavat vauriot voidaan yleensä havaita suhteellisen helposti joko tuotteiden kokoonpanossa tai viimeistään testausvaiheessa.

Piileviä vaurioita taas on vaikeampi havaita, koska tuote saattaa läpäistä kaikki testit ja toimia normaalisti hetken aikaa. Piilevät vauriot vaikuttavat merkittävästi tuotteen toimintaan sekä pitkäikäisyyteen ja niiden vuoksi tuotteen laatumielikuva ja asiakaskokemus voi heikentyä merkittävästi. Tämän vuoksi jatkuvan ESD-ketjun ylläpitäminen on erityisen olennaista tuotteiden laadunvalvonnassa.

treston esd workstation

 

Hyvin suunniteltujen ESD-työpisteiden asianmukainen käyttö tarjoaa lukuisia etuja tuotteiden laadun ja luotettavuuden parantamisessa.

treston fifo esd

ESD työpisteet vähentävät ESD vaurioiden riskiä sekä parantavat tuotelaatua 

Huolella suunnitellut ESD-työpisteet varmistavat, että jokainen valmistusprosessin vaihe suoritetaan äärimmäisellä suojauksella. ESD-työpisteet toimivat tärkeänä esteenä staattisen sähkön purkauksen aiheuttamille vaurioille. Purkamalla staattiset varaukset turvallisesti luodaan hallittu ympäristö, joka suojaa herkkiä elektronisia komponenttejasi vahingoittumiselta.

Miksi valita Trestonin ESD työpiste? 

Herkkien komponenttien suojaus on etusijalla.

ESD-työpisteemme on erityisesti suunniteltu purkamaan staattisia varauksia. Ne varmistavat turvallisen ympäristön herkkien elektronisten komponenttien käsittelylle. Tämä auttaa suojaamaan tuotteitasi mahdollisilta kalliilta ESD-vaurioilta.

Ergonominen työpistesuunnittelu.

Ergonomia on yksi ESD-työpisteidemme kulmakivi. Ergonominen työpistesuunnittelu asettaa työntekijöiden mukavuuden ja hyvinvoinnin etusijalle. Työasennon säätömahdollisuus vähentää fyysistä rasitusta, mikä auttaa työntekijöitä mm. ylläpitämään keskittymiskykyä herkkien komponenttien käsittelyssä. Tämä näkyy myös työn laadun parantumisena.

Työnkulun tehokkuuden huomioiminen.

ESD-työpiste on suunniteltu tehostamaan työnkulun tehokkuutta. Kun työpisteen suunnittelussa määritellään paikat mm. työkaluille ja komponenteille, voidaan minimoida virheiden ja riskien määrä. Hyvä LEAN-filosofian mukainen järjestys auttaa työntekijöitä suoriutumaan tehtävistään saumattomasti, mikä johtaa sujuvampaan työhön ja parempaan tuotelaatuun.

Modulaarisuus ottaa huomioon tulevaisuuden tarpeet. 

Työpisteemme ovat erittäin muunneltavia, modulaarisia ja kestäviä ja tarjoamme markkinoiden laajimman varusteluosavalikoiman. Riippumatta siitä, mitkä ovat seuraavat askeleesi jatkuvasti muuttuvassa teollisuusympäristössä, työpisteet elävät mukanasi pitkään. Voit helposti lisätä uusia varusteluosia ja muokata työpöytää vastaamaan uusia vaatimuksia. 

 

Odota, tuotetiedot latautuvat…