Valmistavassa teollisuudessa yrityksien tavoitteena on valmistaa asiakkaalle tarpeellisia tuotteita juuri oikeaan aikaan, mahdollisimman vähin voimavaroin, nopeammin ja halvemmalla kuin kilpailijat. Yritykset myös haluavat välttää turhia välivarastoja, joihin sitoutuu pääomaa. 

Lean ja 5S-filosofian mukaisesti toteutetussa tuotannossa pyritään materiaalien, työvälineiden, materiaalivirtojen ja ihmisten mahdollisimman hyvään organisointiin, hukan ja turhan työn välttämiseen sekä asetusaikojen minimointiin. Työn tekemisen sujuvuutta pyritään parantamaan jatkuvatoimisesti ja työn tekijöitä kuunnellen.

Lean tuo tuotantoon järkeä, joka näkyy parempana tuottavuutena ja tuloksena

Yritys ja työntekijä saavat monia hyötyjä Lean-filosofian hengen mukaan rakennetusta tuotantoprosessista ja työpisteistä.

 • Työvälineet eivät huku
 • Töiden tekeminen helpottuu ja nopeutuu
 • Työturvallisuus ja työviihtyisyys lisääntyvät
 • Läpimenoajat lyhenevät
 • Kustannukset alenevat mm. hukan välttämisen myötä
 • Tuottavuus ja tuotantomäärät kasvavat.  

Trestonin ratkaisut toimivat LEAN-ympäristössä

Trestonin kehittämät teollisuuden modulaariset ja ergonomiset työpiste- ja materiaalivirtaratkaisut on suunniteltu tuotantoympäristöihin, joissa halutaan optimoida tuotantoprosessin eri vaiheet. Helposti lisävarusteilla muokattavat tuotteemme tukevat hyvin Lean-ajatusmallia ja mahdollistavat optimaalisen prosessien suunnittelun ja toteutuksen. Trestonin tuotteet myös huomioivat erilaisten työntekijöiden yksilölliset tarpeet sekä yrityksen muuttuvat tarpeet, esimerkiksi pienet eräkoot ja vaihtuvat sarjat. 

Treston kirjallisuutta LEANin tiimoilta

Olemme koonneet tietotaitomme LEAN-toimintatavan ympäriltä informatiiviseksi e-kirjaksi "LEAN-ajattelulla tehoa tuotantoprosessiin". Tämä e-kirja auttaa sinua ymmärtämään Lean-filosofiaa ja kertoo kuinka Treston, modulaaristen teollisuuskalusteiden valmistajana, voi auttaa sinua Lean-ajattelussa tuotantoprosessien parantamiseksi. E-kirja sisältää hyödyllistä tietoa:

 • Lean-filosofian sisäistämisestä tuotannon tarpeisiin
 • Lean-asiantuntijahaastattelu
 • Vinkkejä työpisteiden organisoinnista parhaiden tulosten saavuttamiseksi Lean- tuotantoprosessissa
 • Kuinka modulaariset Treston-tuotteet auttavat sinua rakentamaan optimaalisen Lean-tuotantoympäristön
Ilmainen e-kirja: "LEAN-ajattelulla tehoa tuotantoprosessiin" Lataa omasi tästä

 

Vai haluatko oppia lisää LEAN-filosofiasta asiakastutkimusten kautta? Jos asia kiinnostaa enemmän, kannattaa tutustua LEAN-asiakastutkimuksiimme, joissa käydään läpi mm.:

 • yhden kappaleen eräkoon aiheuttamia haasteita virtauksen järjestämiselle
 • miten eräs valmistuslinja hyötyi siirtymisestä LEAN-filosofiaan
 • miten onnistuttiin välttämään hukkaa, ja
 • miten eräässä yrityksessä toimitusaika lyheni 6 viikosta 48 tuntiin.
"Parhaisiin käytäntöihin perustuva LEAN-toimintamalli" -asiakastutkimukset Lataa tästä
Odota, tuotetiedot latautuvat…