Tietosuojaseloste  – Asiakas- ja markkinointirekisteri

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Treston Oy
Y-tunnus: 2419359-9
Osoite: Sorakatu 1
Postinumero: 20730
Postitoimipaikka: Turku, Suomi
Puhelinnumero: +358 10 4469 11
Sähköpostiosoite: gdpr(a)treston.com

2. Rekisteröidyt
Asiakkaat (yhteyshenkilöt), potentiaaliset asiakkaat, verkkosivustojen lomakkeiden käyttäjät

3. Rekisterin käyttötarkoitus
Kerättäviä henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ja potentiaalisten asiakassuhteiden ylläpitoon, hoitamiseen ja kehittämiseen, sopimusten täytäntöönpanoon, tilausten käsittelyyn, liiketoiminnan kehittämiseen sekä markkinointiin.

4. Tietojen käsittelyperuste
Rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

5. Rekisterin tietosisältö
Pyrimme keräämme vain käyttötarkoituksen kannalta olennaista tietoa. Rekisteriin voidaan tallentaa seuraavia tietoja, jotka auttavat yhteydenpidossa, asiakassuhteen hoitamisessa tai markkinoinnin kohdentamisessa: Nimi, työnantaja, yrityksen teollisuudenala, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, rooli/titteli, ip-osoite, rekisteröidyn käyttämä käyttöjärjestelmä, selain ja referoiva web-osoite, tietolähde, asiakkaan kiinnostuksen kohde, myyntikonttori, myyjäkontakti, edustajakontakti, jälleenmyyjä,  markkinointikampanjahistoria, Treston web-sivustojen liikennehistoria, myynnin toimenpidehistoria, asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset ja reklamaatiohistoria.

6. Tietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi. Henkilötietoja käytetään markkinointitarkoituksiin lähtökohtaisesti viisi (5) vuotta. Henkilön kiinnostus markkinointiviesteihin voi pidentää säilytysaikaa. 

Sähköpostimarkkinointilistaltamme pääsee poistumaan jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissa olevan poistumislinkin kautta tai ilmoittamalla siitä osoitteeseen sales@treston.com.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kerätään tietoja henkilöltä itseltään verkkosivustovierailun yhteydessä tai muun henkilökohtaisen tai digitaalisen vuorovaikutuksen yhteydessä, rekistereistä lain sallimissa rajoissa ja markkinointiautomaatiotyökalulla. Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Treston Oy:n tytäryhtiöissä Suomessa, Ruotsissa, Ranskassa, Saksassa, Yhdysvalloissa ja Englannissa on määritellyillä henkilöillä pääsy konsernin yhteiseen asiakkuudenhallintajärjestelmään sekä markkinointiautomaatiojärjestelmään.

Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n talousalueen ulkopuolella.

Treston ei pääsääntöisesti luovuta rekisteröidyn tietoja yrityksen ulkopuolelle kolmansille osapuolille, paitsi silloin kun tilauksen, tarjouskyselyn tai kyselyn prosessointi sitä vaatii. Näissä tapauksissa tiedot voidaan jakaa esimerkiksi kuljetus- tai logistiikkayhtiölle, rahoitusyhtiölle, jälleenmyyjällemme tai muulle palveluntarjoajalle.

Niissä tapauksissa joissa rekisteröity käyttää jälleenmyyjällemme ja/tai jakelijallemme Trestonin toimesta räätälöityä selainpohjaista 3D suunnitteluohjelmaa, rekisteröidyn tiedot luovutetaan kyseiselle jälleenmyyjälle, jonka yhteystiedot näkyvät suunnitteluohjelmassa sekä jakelijallemme.


Jälleenmyyjä- ja jakelijaverkostomme eri maissa.

Tiettyjä tietoja, kuten web selailuhistoriaa, voidaan valikoidusti luovuttaa rekisterinpitäjän toimeksiantaman kolmannen osapuolen kohdennettuun markkinointikampanjaan tai kanavapartnerille. Tässä tapauksessa tietojen omistus ei siirry rekisterinpitäjältä kolmannelle osapuolelle eikä kolmannella osapuolella ole oikeutta tietojen toimeksiantoa laajempaan käyttöön.

Olemme pyrkineet varmistamaan, että palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä ja että palveluntarjoajamme ovat liittyneet EU:n ja Yhdysvaltain väliseen ns. Privacy Shield -ohjelmaan (https://www.privacyshield.gov/list), jonka tarkoituksena on varmistaa eurooppalaisten tietojen tietoturvallinen käsittely Yhdysvalloissa. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palveluntarjoajia: Microsoft, Salesforce, Act-On, MojiMoji,  Karhu Helsinki, Netigate, Fluido, Leadoo, Loopia Group, Iptor ja,- Turun Tietokeskus.

9. Rekisterin suojaus
Henkilötietojesi turvallinen käsittely on meille tärkeää. Käytämme seuraavia suojatoimia tietojesi turvallisuuden varmistamiseksi.

Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla.
Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt työntekijät, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.
Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin sekä käyttöoikeuksin.
Jos merkittäviä tietoturvarikkomuksia havaittaisiin, ilmoitamme niistä 72h sisällä tietoturvaviranomaiselle ja asianomaisille itselleen.

10. Rekisteröidyn oikeudet
Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää otsikolla ’Henkilötietorekisterin tarkistuspyyntö’, osoitteeseen: gdpr@treston.com.

Luovutamme tiedot toimipisteessämme henkilökohtaisesti varmistuttuamme henkilöllisyydestä, kuukauden sisällä pyynnön saapumisesta. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Oikaisu-, poisto-, rajoitus- ja siirto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai antamiensa tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin. Emme koskaan myy henkilötietoja muille tahoille, jotta nämä voisivat kohdistaa suoramarkkinointia rekisteröityihin. Luovutamme henkilötietoja jälleenmyyjäverkostollemme silloin kun rekisteröidyn maatiedon tai käytetyn palvelun, kuten 3D suunnitteluohjelman, perusteella pystymme palvelemaan rekisteröityä parhaalla tavalla jälleenmyyjäverkostomme kautta. 

Hankimme verkkomainontaa mm. Facebookilta ja Googlelta. Nämä yhtiöt eivät kuitenkaan koskaan saa henkilötietojasi eikä tällaisessa mainonnassa ole kyse suoramarkkinoinnista, vaan se perustuu evästeisiin. Katso tarkemmin kohta Evästeiden käyttö.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että rikomme henkilötietojasi käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

11. Evästeiden (cookies) käyttö
Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja kovalevyllä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme analysoimaan sivustojemme käyttöä ja jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Lisätietoja selainkäyttöön perustuvasta mainonnan kohdentamisesta saa www.youronlinechoices.com –sivustolta.

Odota, tuotetiedot latautuvat…