Treston blog assembly line ergonomics workstations 1

Kokoonpanotyön tehokkuuden, laadun ja työntekijöiden hyvinvoinnin parantaminen ergonomisilla työpisteillä 25.7.2023 |

Kokoonpanotyön yleisiä haasteita ovat tuottavuuden ylläpitäminen, tuotelaadun varmistaminen ja työntekijöiden hyvinvoinnista huolehtiminen. Epäergonomiset työasennot voivat johtaa tehokkuuden laskemiseen. Ne voivat vaikuttaa tuki- ja liikuntaelinsairauksien lisääntyneeseen riskiin ja jopa valmistettavien tuotteiden laatuun.

Ergonomisilla työpisteillä voidaan kuitenkin optimoida kokoonpanotyön tehokkuutta, tuotelaatua ja edistää työntekijöiden hyvinvointia. Tässä blogikirjoituksessa tutkimme ergonomisten työpisteiden keskeisiä etuja kokoonpanotyöympäristöissä. Käymme läpi, miten ne voivat hyödyttää sekä työntekijöitä että koko liiketoiminnan suorituskykyä.
TED US 3

4 etua ergonomisista työpisteistä kokoonpanotyössä:

Kokoonpanotyö on fyysisesti ja henkisesti vaativaa työtä, ja ergonomisilla työpisteillä on ratkaiseva rooli työntekijöiden hyvinvoinnissa ja tuottavuudessa. Ergonomiset työpisteet suunnitellaan erityisesti tukemaan työntekijöiden fyysisiä ja kognitiivisia tarpeita, parantaen heidän mukavuutta, turvallisuutta ja yleistä suorituskykyä. Työpisteiden ominaisuuksia tulee voida mukauttaa vastaamaan jokaisen yksittäisen työntekijän ja työtehtävän vaatimuksia.

Investoimalla ergonomisiin työpisteisiin tehtaat voivat saavuttaa etuja, jotka vaikuttavat myönteisesti sekä työntekijöihin että taloudelliseen tulokseen:

  1. Työntekijöiden hyvinvoinnin parantuminen

Ergonomiset työpisteet edistävät paremman työasennon ylläpitämistä, vähentäen tuki- ja liikuntaelinsairauksien riskiä. Ne tarjoavat kestäviä terveyshyötyjä työntekijöille. Säädettävä korkeus, ergonomiset istuimet ja oikea varustesijoittelu auttavat minimoimaan kehon rasitusta, mikä johtaa väsymisen ja epämukavien työasentojen vähentymiseen, ja työhön liittyvien vammojen pienempään määrään. Kun työympäristössä kannustetaan työntekijöiden hyvinvointiin, joka myös lisää työtyytyväisyyttä ja työhön sitoutumista, luodaan positiivinen työilmapiiri, jossa motivaatio työkyvyn ylläpitämiseen on korkealla tasolla.

  1. Tuottavuuden tehostuminen

Ergonomiset työpisteet on suunniteltava optimoimaan työnkulun tehokkuutta. Sijoittamalla työkalut, laitteet ja materiaalit helposti saataville, ergonomiset työpisteet minimoivat tarpeettomat liikkeet ja vähentävät aikaa, joka kuluu toistuviin tehtäviin. Tämä virtaviivaistettu työnkulku parantaa paitsi tuottavuutta myös mahdollistaa työntekijöiden mukavamman ja tehokkaamman työskentelyn. Lisäksi ergonomiset työpisteet tulee voida räätälöidä yksilöllisten mieltymysten ja työskentelytyylien mukaisesti. Tuottavuus siis tehostuu henkilökohtaisen ja tehokkaan työtilan luomisella.

  1. Tuotelaadun parantuminen

Kokoonpanotyössä tuotelaatu näyttelee äärimmäisen tärkeää roolia. Ergonomiset työpisteet voivat edistää laatua monin tavoin. Vähentämällä fyysistä rasitusta ja väsymystä työntekijät kykenevät paremmin keskittymään ja kiinnittämään huomiota yksityiskohtiin kokoamisprosessin aikana, mikä osaltaan vähentää virheitä. Lisäksi ergonominen työpiste huomioi laatuun vaikuttavia ominaisuuksia, kuten asianmukaisen valaistuksen, mahdolliset suurennustyökalut sekä säädettävät lisävarusteet, jotka mahdollistavat tarkkuutta vaativien tehtävien suorittamisen parhaalla mahdollisella tavalla. Tuloksena on korkeampi laatutaso, vähentynyt korjaamista vaativiin tehtäviin käytetty aika sekä lopulta parantunut asiakastyytyväisyys.

Kun tavoitteena on parantaa tuotelaatua, kannattaa ottaa huomioon osallistavan ergonomian mahdollisuus. Osallistava lähestymistapa voi parantaa tuotelaatua sitouttamalla työntekijät suunnitteluprosessiin ja motivoida työntekijöitä käyttämään ergonomisia ominaisuuksia tehokkaammin. Käyttäjäkeskeinen suunnittelu voi johtaa työn mielekkyyden lisääntymiseen, vähentyneeseen vammautumisriskiin ja parantuneeseen tuottavuuteen mikä hyödyttää sekä työntekijöitä että organisaatiota.

Katso webinaari Vaisalan asiakaskohteestamme ja opi lisää osallistavasta ergonomiasta: User-centric Design of R&D Labs.

  1. Kustannussäästöt

Ergonomisten työpisteiden käyttöönotto voi johtaa merkittäviin kustannussäästöihin. Työperäisten vammojen sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksien vähenemisen ansiosta poissaolot vähentyvät sekä työtapaturmakorvauksia ja työterveyshuoltokuluja tulee vähemmän.

Lisäksi ergonomisten työpisteiden parantama tuottavuus ja tuotelaatu voivat johtaa korkeampaan asiakastyytyväisyyteen, toistuviin tilauksiin ja brändin positiiviseen kehitykseen, mikä voi edistää myyntiä ja liikevaihtoa. Lisäksi ergonomisen työpisteiden suunnittelun tehokas tilan ja resurssien käyttö voi optimoida operatiivisia kustannuksia ja vähentää hukkaa, mikä entisestään tehostaa kustannustehokkuutta yritykselle.

Height-adjustable assembly table TED

Johtopäätös

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että ergonomisten työpisteiden käyttöönotto kokoonpanotyöympäristöissä tarjoaa lukuisia etuja sekä työntekijöille että koko liiketoiminnan suorituskyvylle. Työntekijöiden hyvinvoinnin asettaminen etusijalle luo positiivisen ja turvallisen työympäristön, vähentäen tuki- ja liikuntaelinsairauksien riskiä ja edistäen pitkäaikaista terveyttä. Ergonomisen suunnittelun myötä tehostettu tuottavuus parantaa työnkulun tehokkuutta, vähentää virheitä ja lisää tuotantotulosta.

Lisäksi tuotelaatuun panostaminen varmistaa korkeamman valmistustason, vähentää korjaavan työn tarvetta ja parantaa asiakastyytyväisyyttä. Ergonomisten työpisteiden käyttöönotto voi siis johtaa kustannussäästöihin, parantuneeseen työntekijöiden tyytyväisyyteen sekä monenlaisiin kilpailuetuihin kokoonpanoteollisuudessa.

Tuottavuuden parantaminen oikeanlaisella ergonomialla

Opi lisää lataamalla e-kirja: Oikea ergonomia parantaa tuottavuutta ja lähde matkalle kohti ergonomisempaa ja tuottavampaa työympäristöä.

 

 

Odota, tuotetiedot latautuvat…