Treston cobot blog post header

Mikä on cobot ja mitä etuja sillä on teollisessa työssä? 22.5.2023 |

Kobotit yleistyvät teollisissa työympäristöissä ja Treston on jo onnistunut toteuttamaan työasemia kobottien ympärille. Kobottiystävällisiä työasemia suunniteltaessa tulee ottaa huomioon monet näkökohdat, kuten työn ergonomia, kobottien vaatimukset työntekijältä sekä kobotin ja ihmisen yhteistyö.

Tässä blogissa käymme läpi, mitä kobotit ovat ja mitä etuja niiden käytöstä teollisessa työympäristössä on.
Treston cobot example image
Kobotit voivat suorittaa vaikeat, tylsät, toistuvat ja helposti rasitusvammoja aiheuttavat työvaiheet sekä parantaa työturvallisuutta. 

 

Mitä tarkoittaa cobot?  

Cobot (collaborative robot) eli kobotti tarkoittaa yhteistyörobottia. Cobot on ihmisen kanssa yhteistyössä toimiva robotti, joka ei tarvitse erityisiä turvalaitteita ympärilleen. Toisin, kuin tavallinen robotti, se voi olla myös kontaktissa ihmisen kanssa.  

Kobotit ovat syntyneet alun perin parantamaan työn ergonomiaa ja lisäämään ihmisen ja robotin välistä yhteistyötä eri teollisuudenaloilla. Kobotteja käytetään parantamaan työterveyttä ja -turvallisuutta, rakentamaan työntekijöille mielekkäämpiä työympäristöjä ja lisäämään työn tehokkuutta ja taloudellista kasvua. 

Kobotin rakenne on usein kevyt, jotta se voidaan turvallisesti integroida toimimaan samalla työpisteellä ihmisen kanssa. Kobotit voidaan myös asentaa liikuteltaviin työpisteisiin, kuten vaunuihin, jotta niitä voidaan käyttää useammilla työpisteillä.  

Millaisia työtehtäviä kobotilla voi suorittaa? 

Kobotit voivat suorittaa vaikeat, tylsät, toistuvat ja helposti rasitusvammoja aiheuttavat työvaiheet sekä parantaa työturvallisuutta. Ergonomisesti haastavat tai yksitoikkoiset työvaiheet kuten liimaus, ruuvaus, pakkaus sekä kurottelua vaativat työvaiheet sopivat siirrettäviksi kobotille. 

Ihmisen ja robotin yhteistyö  

Kobotit eivät ole korvaamassa työntekijöitä, vaan ne toimivat yhdessä ihmisen kanssa. Kobottien ja robottien yhteydessä puhutaan usein termistä HRC (Human-Robot Collaboration), joka tarkoittaa suomeksi ihmisen ja robotin yhteistyötä. HRC:llä on eri tasoja (Levels of Collaboration, LoC), jotka määritetään robotin teknisten ominaisuuksien sekä työn vaatimusten mukaan ja ne voidaan jakaa viiteen kategoriaan. 

treston cobot blog image 1
Kuva 2 Ihmisen ja robotin yhteistyön eri tasot 
 • Level 1: Solu (Cell)
  Ihminen ja robotti työskentelevät eri soluissa 
 • Level 2: Rinnakkaistyöskentely (Coexistense)
  Ihminen ja robotti ovat samassa ympäristössä, mutta eivät ole vuorovaikutuksessa 
 • Level 3: Synkronointi (Synchronized) 
  The human and the robot work in the same space at different times.
 • Level 4: Yhteistyö (Cooperation) 
  Ihminen ja robotti työskentelevät samassa työpisteessä samanaikaisesti, mutta suorittavat eri tehtäviä 
 • Level 5: Yhdessä suoritettava työ (Collaboration) 
  Ihminen ja robotti tekevät työtä yhdessä 

Treston Cobot-vaunu palvelee asiakkaan tarpeita 

Katso videolta esimerkki Trestonin ja ABB:n yhdessä suunnittelemasta Cobot-vaunusta. 

 

Cobot-työpisteen edut työnantajalle 

Kolme viidestä työikäisestä raportoi työperäisistä tuki- ja liikuntaelinsairauksista ja samaan aikaan työurat ovat pidentymässä. Sairaspoissaolot ja työterveyskustannukset kasvavat jatkuvasti. Kun työpaikalla suunnitellaan cobot-työpistettä, työnantajan intressissä ovatkin usein mm. turvallisuusriskien minimointi, tuotantoaika, laatu ja tehokkuus. Näitä käytetään myös cobot-työpisteiden onnistumisen arviointikriteereinä.  

 1. Sairauspoissaolot vähenevät ja työterveyskustannukset pienenevät. 

 2. Työurat pitenevät. 

 3. Työntekijät sitoutuvat työhönsä. 

 4. Työntekijöiden suorituskykyä voidaan optimoida taitoa vaativiin työtehtäviin. 

 5. Työntekijöiden motivaatio ja sitoutuminen paranevat. 

 6. Laatu parantuu. 

 7. Tuottavuus kasvaa.  

Tuotantoaika lyhenee. Cobot-työpisteen edut työntekijälle 

Työntekijän näkökulmasta terveempi, turvallisempi ja vähemmän toisteinen työ parantaa motivaatiota ja työn mielekkyyttä. Kobottien ansiosta omaa osaamista pääsee myös kehittämään ja työajan voi käyttää enemmän taitoa vaativiin työtehtäviin.  

 1. Työ on turvallisempaa. 

 1. Työ on mielekkäämpää, koska siinä on vähemmän yksitoikkoisia työtehtäviä ja toisteisuutta. 

 1. Loukkaantumisriski pienenee, mikä johtaa terveempään vapaa-aikaan. 

 1. On vähemmän hankalia työasentoja. 

 1. Tyytyväisyys omaan työhön kohenee. 

Millaisia haasteita kobottien kanssa voi esiintyä?  

Kobotit ovat yleistyneet viimevuosina merkittävästi ja niillä voidaan todistaa olevan paljon hyviä ominaisuuksia teollisissa työympäristöissä, mutta niihin liittyy myös luonnollisesti haasteita. Mainittakoon, että teknologian kanssa toimiminen voi tuoda työhön erilaisia psykologisia haasteita. Kobotin, kuten muidenkin uusien työkalujen kanssa toimiminen vaatii uuden opettelua. Kobotin ominaisuuksien, kuten nopeuden, säätämisen mahdollistaminen sekä kunnollinen perehdytys ovat esimerkiksi tärkeitä huomioitavia seikkoja käyttöönotossa.  

 

Lähteet:  

Guilherme Deola Borges, Paula Carneiro, and Pedro Arezes
Human Factors Effects on a Human-Robot Collaboration System: A Modelling Approach, University of Minho, Guimaraes, Portugal

 • Federico Fraboni, Luca Gualtieri , Francesco Millo, Matteo De Marchi, Luca Pietrantoni, and Erwin Rauch
  Human-Robot Collaboration During AssemblyTasks: The Cognitive Effects of CollaborativeAssembly Workstation Features
 • Luca Gualtieri1, Federico Fraboni, Matteo De Marchi, and Erwin Rauch
  Evaluation of Variables of Cognitive Ergonomics in Industrial Human-Robot Collaborative, Assembly Systems
 • Alberto Ranavolo, Giorgia Chini, Francesco Draicchio, Alessio Silvetti, Tiwana Varrecchia, Lorenzo Fiori, Antonella Tatarelli, Patricia Helen Rosen, Sascha Wischniewski, Philipp Albrecht, Lydia Vogt, Matteo Bianchi, Giuseppe Averta, Andrea Cherubini, Lars Fritzsche, Massimo Sartori, Bram Vanderborght, Renee Govaerts, and Arash Ajoudani
  Human-Robot Collaboration (HRC) Technologies for Reducing Work-Related Musculoskeletal Diseases in Industry 4.0
 • Guilherme Deola Borges, Paula Carneiro, and Pedro Arezes
  Human Factors Effects on a Human-Robot Collaboration System: A Modelling Approach

 

 

Odota, tuotetiedot latautuvat…