Blog header Was bedeutet Fließfertigung (One-Piece-Flow)?

Usein meiltä kysyttyä: Mitä tarkoittaa one-piece flow? 10.2.2023 |

Valmistavassa teollisuudessa yritysten tavoitteena on saada valmistusprosessi mahdollisimman tehokkaaksi, jotta tuotteet voidaan toimittaa asiakkaille mahdollisimman nopeasti, kustannustehokkaasti ja hukkaamatta arvokkaita resursseja. Tämä tarkoittaa, että tarpeettomia välivarastoja ei haluta muodostaa.

Usein meiltä kysyttyä - blogisarja vastaa asiakkailta saamiimme useimmin kysyttyihin kysymyksiin. Tässä artikkelissa käymme läpi yhden tavan järjestää tuotanto. Kerromme mitä one-piece flow tarkoittaa ja miten se voi tehostaa valmistusprosessia.
One-piece flow manufacturing workstation allows products to flow one at a time.
Kuva 1. One-piece flow mahdollistaa tuotteiden virtauksen yksi kerrallaan.

Mitä tarkoittaa one-piece flow?

Työnkulkua optimoivat valmistajat ovat kehittäneet järjestelmän, joka optimoi koko tuotantoprosessin. Tätä järjestelmää kutsutaan one-piece flowksi, eli suomeksi ”yhden kappaleen virtaukseksi”.

Yhden kappaleen virtausprosessissa työasemat on järjestetty niin, että tuotteet voivat virrata yksitellen prosessin jokaisen vaiheen läpi. Tällä pyritään välttämään vaiheiden väliin syntyvää hukka-aikaa.

One-piece flow tuotannon edut 

  • Vähentää välivarastoja – yritykset tuottavat vain sitä, mitä he milloinkin tarvitsevat. Tämä estää ylituotantoa sekä valmistuksen viivästyksiä. Erätuotannossa tuotantolinjalla oleva ylimääräinen raaka-aine maksaa, kun sitä ei hyödynnetä.
  • Jatkuvassa virtauslinjassa tavaran kuljettamiseen seuraavaan vaiheeseen tarvitaan vähemmän tilaa. Kun linjalla on joka hetki vähemmän varastoa, tuotteiden siirtämiseen tarvitaan vähemmän tilaa ja työvoimaa. Kun lattiapinta-alaa käytetään vähemmän, kiinteistöjen arvokkaat neliöt saadaan käytettyä tehokkaammin.
  • Tuotteiden toimitusaika paranee.
  • One-piece flow voi lisätä työturvallisuutta. Kun työpisteet optimoidaan, syntyy vähemmän hukkatyötä. Vähemmillä kosketuskerroilla syntyy vähemmän turvallisuusriskejä.
  • Laatu ja virheet vähenevät. Kun tuotteessa havaitaan vika, se tulee ilmi nopeammin ja vaikuttaa vain yhteen työvaiheeseen. One-piece flowssa korjaaviin toimenpiteisiin päästään ryhtymään aikaisemmin ja viallisten tuotteiden löytämiseen kuluu vähemmän aikaa.
  • Kun tuotantoon kuluu vähemmän aikaa, yritykset voivat reagoida joustavammin asiakkaiden vaatimuksiin
 In well-designed one-piece flow workstation the lead time for products to reach the customer improves.
Kuva 2 Hyvin suunnitellussa one-piece flow työpisteessä tuotteiden toimitusaika paranee.

One-piece flown haasteet

  • One-piece flow ei toimi kaikissa yrityksissä ja prosesseissa. Yrityksille, joilla on laaja valikoima tuotteita, saattaa olla liian kallista muokata tuotantolinjojaan.
  • Käyttöönotto sisältää paljon kustannuksia alkuvaiheessa. Koneet ja tuotantolinjat on suunniteltava one-piece flowta tukeviksi. Tehokkaamman tuotantolinjan kustannussäästöt voivat kuitenkin olla suuremmat kuin alkuasennuksen kustannukset pitkällä tähtäimellä.
  • Työntekijöiden motivaatio saattaa heikentyä, jos työssä on paljon toistuvuutta. Työnkierrolla voidaan kuitenkin parantaa työn mielekkyyttä.

Vaikka one-piece flow saattaa puolittaa tuotantoajan, se ei välttämättä toimi kaikissa yrityksissä ja kaikissa tuotteissa. Optimaalinen ratkaisu voisi olla one-piece flown ja erätuotannon yhdistelmä, jossa pienet erät valmistetaan one-piece flowlla. On tärkeää analysoida prosessit ja pyrkiä löytämään parhaat toimintatavat.

Erätuotanto vs. One-Piece Flow tuotanto – katso video

Testasimme one-piece flown käytännössä. Katso videolta miten one-piece flow ja erätuotanto eroavat toisistaan.

  • Huom! Tämän videon tarkoituksena on havainnollistaa miltä one-piece flow näyttää käytännössä. Siksi työpiste on myös optimoitu one-piece flowlle sopivalla tavalla.
Please allow marketing cookies to see the content. Move to marketing cookie approval from the stroller image at the bottom left of the screen.

 

Opi ja lue lisää aiheesta LEAN e-kirjastamme

E-kirja LEAN ajattelulla tehoa tuotantoprosessiin

 

Odota, tuotetiedot latautuvat…