treston blog header ergonomics retirement age

3 tapaa parantaa ikääntyvien työpiste-ergonomiaa 5.5.2022 | Jonna Patama

Treston Ergonomics Expert Jonna Patama

Jonna Patama

Tuoteryhmäpäällikkö & Trestonin ergonomia-asiantuntija
Toimitko esimiesasemassa yli 50-vuotiaille työntekijöille? Maailmanlaajuisesti työvoiman ikärakenne on muuttunut niin paljon, että jo lähes kolmasosa työntekijöistä on yli 50-vuotiaita. Elinajanodote sekä eläkeikä kohoavat nopeaa tahtia. Terveiden työvuosien määrä ei kuitenkaan nouse samaa tahtia elinajanodotteen kanssa, kertoo Keelen yliopistossa, Isossa-Britanniassa, tehty tutkimus.

Tässä kirjoituksessa käymme läpi kolme yleistä haastetta ja tarjoamme ratkaisuja, kuinka työpisteen ergonomia voi lisätä terveitä työvuosia ikääntyville työntekijöillesi.
Jonna Patama emphasizes the importance of an ergonomic workstation for ageing employees
Ergonomia-asiantuntija Jonna Patama korostaa työpisteen ergonomian merkitystä kaikenikäisille työntekijöille, mutta erityisesti ikääntyville.

Yhteiskunnalla on valtava tarve löytää tapoja, joilla tuetaan ihmisten terveitä työvuosia. Poliittiset päätökset eivät yksinään riitä.

Tutkimusten perusteella esimerkiksi miesten elinajanodote kasvaa 3,4 vuodella seuraavan 20 vuoden sisällä, mutta terveiden työvuosien määrä vain 4 kuukaudella. Keelen Yliopisto.

Suunnittele työpisteen ergonomia ikääntyvälle

Ikääntyvät työntekijät ovat motivoituneita ja sitoutuneita työhönsä, ollen yritykselle keskeinen voimavara. Ikääntyminen tuo kuitenkin muutoksia toimintakykyyn.

1.    Ikääntyvät silmät vaativat kirkkaampaa valaistusta työpisteelle

Treston Naturled lighting
Tarjoa työntekijälle mahdollisuus myös muuttaa valon suuntaa työpisteellä

Ikääntyminen heikentää kaikkia aistejamme ja suurin vaikutus ilmenee näköaistissamme. Silmien ikääntyessä valon tarve kasvaa. Hyvä uutinen on se, että kunnollinen valaistus on helppo järjestää työpisteelle. Suosi himmennettävien valojen käyttöä, varsinkin kun samaa työpistettä käyttää useampi henkilö. Näin kuka tahansa, iästä tai henkilökohtaisista mieltymyksistään riippumatta, voi vaivattomasti asettaa oikean valaistuksen työpisteelle.

Ikääntyvän silmä ei sopeudu erilaisiin valaistusolosuhteisiin yhtä nopeasti kuin nuoremman. Vältä suuria kontrasteja; jos työpiste on valoisa ja muualla työtilassa on hämärämpää, silmät joutuvat tekemään paljon mukautuvaa liikettä ja saattavat väsyä nopeammin. On suositeltavaa miettiä myös mahdollisuutta muuttaa valon suuntaa.

2.    Voimantuoton heikentymisen huomioiminen

Treston ergonomics mature employee
Ergonominen työpiste tekee työnteosta kevyempää

Tutkimukset osoittavat, että 40–60-vuotiaiden fyysinen suorituskyky heikkenee jopa 20 %:lla (Kenny G, Yardley J, Martineau L, Jay O. Physical work capacity in older adults: Implications for the ageing worker. Am J Ind Med 2008;51:610–625).  Työn suunnittelussa onkin huomioitava ikääntymisen myötä vähentyvä lihasvoima sekä tasapainon heikkeneminen.

Säädettävät, varustellut työpöydät, helposti siirreltävät vaunut sekä ergonomiset työtuolit tarjoavat ratkaisun työpisteen muuntamiseen jokaisen tarpeille sopiviksi.

3.    Laadukas palautuminen tehostaa työtä

Työn suunnittelu on keskeinen tekijä työkuormituksen keventämisessä. Sisällytä työpäivään riittävät tauot, sillä työpäivän aikana tapahtuva palautuminen vaikuttaa olennaisesti työkykyyn.

Palautumisen merkitys korostuu ikääntymisen myötä. Kiinnitä huomiota riittävään palautumispalautumiseenaikaan työpäivän aikana sekä sen jälkeen. Kun työ on toisteista tai siihen liittyy epämukavia työasentoja, kannusta työntekijöitäsi tekemään vastaliikkeitä taukojen aikana.

Kohti ergonomisen työpisteen toteutusta

Odota, tuotetiedot latautuvat…