Treston-bioplastics-blog-header

Mitä tarkoittaa biomuovi? 8.6.2022 |

Biotekniikka kehittyy juuri nyt hurjaa vauhtia. Sekä päättäjien että kuluttajien asenteissa on tapahtunut selkeä muutos kohti tiedostavampaa kuluttamista. Biomuovi on uusi yleistermi, joka herättää vielä paljon kysymyksiä.

Mitä tarkoittaa käsite biomuovi? Mikä on biopohjaisen ja biohajoavan muovin ero? Voiko biomuovia tehdä fossiilisista raaka-aineista? Tässä kirjoituksessa avaamme tarkemmin näitä usein kysyttyjä kysymyksiä liittyen biomuoviin.

 

Biomuovin monta nimeä

Biomuovi on yleinen termi muoveille, jotka ovat biopohjaisia, biohajoavia tai molempia.

Terminä biomuovi on hieman hankala, sillä se ei vielä itsessään kerro kaikkea oleellista. Biomuovit jakautuvat raaka-ainepohjan mukaan biopoh­jaisiin ja fossiilisiin muoveihin sekä hajoamisen mukaan biohajoaviin ja ei-biohajoaviin muoveihin (ks. kuva 1). Biomuovilla tarkoitetaan muoveja, jotka ovat biopohjaisia, biohajoavia tai molempia. Biomuoveihin kuuluvat siis kaikki muut paitsi vasemmassa alakulmassa olevat fossiiliset ja ei-biohajoavat muovit.

Treston muovien nelikenttä
Kuva 1 - Muovien nelikenttä


Biopohjainen muovi

Bio-etuliite ei automaattisesti tarkoita, että muovi on biohajoavaa.

Biopohjainen muovi on kokonaan tai osittain valmistettu kasveista tai muista biologisesti tuotetuista raaka-aineista. Raaka-aineina voidaan käyttää esi­merkiksi sokeriruokoa, sellua tai tärkkelystä. Bio-etuliite ei automaattisesti tarkoita, että muovi on biohajoavaa tai ettei se sisällä fossiilisia materiaaleja. Tämä väärinymmärrys aiheuttaa sekaannuksia erityisesti kierrätyksen osalta.

Biohajoava muovi

Biohajoavuuden testaaminen erilaisissa luonnonolosuhteissa on haasteellista

Biohajoavuus ei ota kantaa materiaalin alkuperään ja voi siis olla tuotettu joko fossiilisesti tai biopohjaisesti. Biohajoavuus on riippuvaista ajasta ja olosuhteista. Käytännössä kaikki muovit hajoavat, jos aikamääre on tuhansia vuosia ja maaperässä hyvin hajoava materiaali ei välttämättä hajoa juuri ollenkaan vedessä.

Biohajoavuuden standardointi ja testaaminen luonnonolosuhteissa on vaikeaa, koska olosuh­teet vaihtelevat merkittävästi paitsi eri vuoden­aikojen, niin myös eri maiden välillä. Tästä syystä on olemassa lukuisia standardeja, jotka antavat suuntaviivoja biohajoavuuden määrittelyyn.

Fossiilisisita muoveista biomuoviin

Wood-based renewable Treston BioX
Kuva 2 Treston BiOX materiaalista yli 90% on uusiutuvasta puusta

Materiaalit kehittyvät koko ajan ekologisempaan suuntaan ja Treston seuraa markkinoille tulevia uusia raaka-aineita jatkuvasti. Toimme toukokuussa 2022 markkinoille ensimmäisen teollisuuskäyttöön tuotetun biopohjaisen hyllylaatikon: Treston BiOXin.

Treston BiOX hyllylaatikoiden materiaalista yli 90 % on uusiutuvasta puusta, joka saadaan metsäteollisuuden sivuvirroista ja sertifioiduista, kestävästi hoidetuista metsistä. Laatikot vastaavat ominaisuuksiltaan ja ulkonäöltään perinteisiä muovilaatikoita.

Treston BiOX hyllylaatikko ei ole biohajoava, mutta se on 100 % kierrätysvalmis, joka tarkoittaa sitä, että se on mahdollista käyttää uudelleen tulevaisuudessa, kun kierrätysteknologia on kehittynyt vastaanottamaan myös biomuoveja.

Pitkän aikavälin tavoitteenamme on tarjota kaikille fossiilipohjaisille muovituotteille ja -osille ympäristöystävällinen hiilineutraali vaihtoehto.

 

Lähteet:

Odota, tuotetiedot latautuvat…