A More Ecological Pre-treatment Method Header

Tekoja ympäristön eteen #1: Ekologisempi metallien esikäsittely 1.6.2022 |

Ajattelemme tulevaisuutta, valitsemme vihreämmin. Haluamme tehdä osamme puhtaamman ympäristön ja kestävien valintojen puolesta. Tuomme tässä juttusarjassa esiin tekojamme ympäristön eteen.

Tämä artikkeli esittelee maalaamon pesulinjan siirtymisen täysin fosfaatittomaan esikäsittelyyn. Fosfaatti aiheuttaa vesistöön joutuessaan rehevöitymistä. Pitkälle edennyt rehevöityminen samentaa vettä ja sitä kautta mm. vesistölle tyypilliset lajit häviävät. Fosfori (P) on rajallinen ja korvaamaton luonnonvara.
Treston’s Jyväskylä factory. Treated metal pieces.
Käsiteltyjä kappaleita. Treston Jyväskylän tehdas.


Siirtyminen ympäristöystävällisempään esikäsittelyyn

Seuraamme aktiivisesti erilaisia toimintatapoja, joilla voisimme tehdä osuutemme ympäristön eteen. Vuoden 2021 lopussa siirryimme uudenlaiseen metallien esikäsittelyprosessiin. Kemiallinen konversiopinnoite tuli korvaamaan vanhan rautafosfatointi esikäsittelyn.

Uusi pinnoite vanhan tilalle

Konversiopinnoitusprosessi parantaa orgaanisten neste- ja jauhemaalien suorituskykyä, mikä parantaa maalin tarttuvuutta ja korroosionkestävyyttä. Pinnoitus tekee kappaleen pinnalle kalvon, johon maali tarttuu tehokkaasti.

Esikäsittelyprosessi:

  1. Rasvanpoistopesu
  2. Huuhtelu
  3. Konversiopinnoitus
  4. Kuivausuuni
  5. Maalaus
  6. Maaliuuni
Pre-treatment process
Esikäsittelyprosessi. Huolellinen ja asianmukainen esikäsittely on onnistuneen maalauksen perusta


Loikka eteenpäin tuotelaadussa sekä ympäristöystävällisyydessä

Valmistamme tuotteita, jotka kestävät pitkään ja joita on takuuvarmasti turvallista käsitellä. Kappaleista ei saa haihtua tai liueta haitallisia kemikaaleja ja valvomme laatua tarkasti. ”Tässäkään projektissa emme pelanneet tuotelaadun kustannuksella. Uudella toimintatavalla saavutamme jopa paremman korroosiosuojan metallituotteille” Jyväskylän tehtaanjohtaja Ilkka Teirioja painottaa.

Metal pieces in painting. Treston’s Jyväskylä factory.
Kappaleet maalauksessa. Treston Jyväskylän tehdas.


Uusi menetelmä säästää ympäristöä ja kustannuksia

Säästämme Fosfaatteja.

Ilkan mukaan aiemmin käytetty rautafosfatointi paransi niin ikään maalin tarttuvuutta teräspintaan, mutta se sisälsi runsaasti fosfaatteja. ”Esikäsittelykylpy vaihdettiin 2–3 kertaa vuodessa ja vesi vietiin jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi. Uudessa prosessissa voimme tulevaisuudessa viemäröidä käytettävän veden.”

Säästämme energiaa.

Sen lisäksi, että uusi esikäsittelyprosessi ei sisällä fosfaatteja tai raskasmetalleja, sitä myös käytetään aiempaa matalammassa lämpötilassa. Rautafosfatoinnin prosessilämpötila on ollut 50–55 astetta, kun uudella menetelmällä voimme operoida 45 asteessa.” Ilkka sanoo. ”Ollaan siis pystytty pudottamaan prosessiläpötilaa noin 5 asteella. Tämä on merkittävä energiansäästö, kun lämmitettävä vesimäärä on kuitenkin 3 kuutiota.”

Säästämme kustannuksissa.

”Pesukylpyjen vaihto oli kallista. Mikäli voimme jatkossa viemäröidä pesukylvyn, säästöä tulee myös kustannuksissa”

All metal products go through the same pre-treatment process.
Kaikki metallituotteet käyvät läpi saman esikäsittelyprosessin.


Onnistunut projekti, josta olemme oppineet paljon

”Projekti on ollut kaikin puolin onnistunut” Ilkka sanoo ja jatkaa: ”Muutosprosessi on sujunut suhteellisen kevyesti. Työntekijöiden ajantasaisen tiedon varmistaminen ja uuden toimintatavan opettelu on vienyt eniten aikaa. Uusien prosessinvalvonnan rutiinien opettelu on kuitenkin jo nyt lisännyt ammattitaitoamme.”

Odota, tuotetiedot latautuvat…