ESD furniture blog

Millaiset ESD kalusteet sopivat EPA-alueelle? 14.7.2022 |

Kun ESD työpisteen lattia on paikallaan, huomio siirtyy EPA alueen kalusteisiin. Kaikki EPA-alueella käytettävät kalusteet on suojattava. Erityisesti kalusteet, jotka ovat lähellä työskentelytasoa eli pistettä, jossa komponentteja tai muuta elektroniikkaa käsitellään.
ESD furniture image
Kaikki EPA-alueella olevat kalusteet on maadoitettava

 

Tutustu ESD-työpisteratkaisuihimme


Onko ESD-ympäristön luominen vaikeaa?

Ei. ESD-ympäristön luominen on helppoa ja mut­katonta. ESD-suojattu alue voi olla pieni, esi­merkiksi yksi työpöytä. Tai alueella voi olla sa­toja työpöytiä. Kumpikin alue vaatii samanlaiset toimenpiteet, vain mittakaava on erilainen.

ESD kalusteiden potentiaalien viitearvot

ESD-standardissa annetut potentiaalien viitearvot ovat 5 000 volttia/m ja < 125 volttia "hotspoteissa". Potentiaalitasot on tarkistettava mittaamalla ne huolelli­sesti. Mielipiteiden varaan ei kannata laskea. 

ESD työpöydät

ESD-suojattuja työpöytiä on kahdenlaisia. Jos työpöytä on rakenteeltaan puolijohtava, ESD-suojaus on kunnossa, kun pöydän jalat koskettavat maadoitettua ESD-lattiaa. Tämä on helppoa ja yksinkertaista. Muunlaiset työpöydät on kytkettävä kaapeleilla potentiaalin tasauspisteeseen.

Potentiaalitasot on tarkistettava mittaamalla ne huolellisesti. Mielipiteet eivät ole tarpeeksi luotettavia.

ESD-protected area example
ESD-suojattu alue voi olla pieni, esimerkiksi yksi työpöytä. Tai alueella voi olla satoja työpöytiä.

ESD-yhteensopivat lisävarusteet

Kaikki työpöydän toiminnan ja ergonomian kannalta oleelliset työpöydän varusteet voivat olla riski ESDS-komponenteille (ESDS = staatti­sen sähkön purkauksille altis), joten nekin pitää ESD-suojata. Esimerkkejä lisävarusteista ovat mm. hyllyt, laatikostot ja muovilaatikot.

Riip­pumatta siitä, aiheutuuko lisävarusteista riskiä ESD-suojaukselle, on tär­keää analysoida tuotteiden herkkyys, tuotan­toprosessit sekä jännitepotentiaalit ja - etäisyydet herkkiin tuotteisiin. Tämä on tärkeää ottaa huomioon ESD-val­vontasuunnitelmassa. ESD-suojattuja kalusteita, kuten vaunuja tai tuoleja voi käyttää ilman erillistä suojausta, mikäli tilassa on ESD-lattia tai -matto.

On suositeltavaa käyttää ESD-suojattuja vau­nuja, kun siirrät komponentteja paikasta toi­seen. Unohtamatta herkkien komponenttien asentamiseen käytettäviä työkaluja. Niidenkin on oltava ESD-turvallisia ja ne on tarkastetta­va ja puhdistettava säännöllisesti.

ESD furniture accessories example
ESD-suojattuja kalusteita, kuten vaunuja tai tuoleja voi käyttää ilman erillistä suojausta, mikäli tilassa on ESD-lattia tai -matto.

Kattava valikoima ESD-suojattuja kalusteita

Trestonilla on vuosikymmenten kokemus ESD-kalusteiden kehittämisestä, valmistamisesta ja toimittamisesta. Kaikki teolliset työpisteratkaisumme ovat saatavilla ESD-yhteensopivina. Toimitamme teollisuuden tarpeisiin myös ESD-yhteensopivia vaunuja, hyllyjä, kaappeja, tuoleja, valaisimia ja varusteluosia.

Trestonin ESD-tuotevalikoima

  • ESD Työpöydät
  • ESD Säilytyskalusteet
  • ESD Vaunut
  • ESD Laatikostot
  • ESD Teollisuusvalaisimet
  • ESD Työtuolit
  • ESD Varusteluosat


Haluaisitko oppia lisää ESD-suojauksesta?

Treston Dowload ESD E-book

Lataa ilmainen E-kirja

 

 

Odota, tuotetiedot latautuvat…