treston blog header Ergonomie in der Intralogistik

Sisälogistiikan työpisteiden suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota ergonomiaan. Katso webinaaritallenne. 11.11.2022 |

Fyysisesti kuormittava työ, työvoiman saatavuus sekä työn määrä ovat sisälogistiikka-alan yleisiä haasteita. Ergonomisen näkökulman lisääminen prosessisuunnitteluun voi kuitenkin tarjota ratkaisuja näihin haasteisiin.

Ergo Goes Factory webinaarisarjan ensimmäisessä jaksossa pureuduttiin sisälogistiikan työpisteiden tulevaisuuteen ergonomian näkökulmasta. Tässä artikkelissa kerromme näistä haasteista ja siitä, kuinka ergonominen suunnittelu voi auttaa ratkaisemaan niitä. Pääset myös katsomaan webinaaritallenteen aiheeseen liittyen.
Katso webinaaritallenne sisälogistiikan ergonomisesta tulevaisuudesta (englanninkielinen)

Fyysisesti kuormittava työ vaatii työpisteiltä enemmän 

Sisälogistiikka-alalla todennäköisiä riskitekijöitä ovat mm. liukastumiset, kompastumiset, putoamiset, törmäykset, putoavat esineet sekä yhtenä suurimmista: tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet. Vetäminen ja työntäminen sekä nostaminen ja kantaminen kuormittavat ihmisen tuki- ja liikuntaelimistöä ja ovat arkipäivää mm. pakkaustyöpisteillä.  

Ergonominen työpiste on tulos onnistuneesta prosessisuunnittelusta

Ergonominen työpiste on onnistuneen prosessisuunnittelun tulos. Kun työpiste halutaan suunnitella yksilöiden tarpeet huomioiden, on katsottava kokonaisuutta. Ergonomisen pakkauspöydän suunnittelu vaatii ymmärrystä sekä pöydällä suoritettavasta työtehtävästä, että ergonomiasta. Ergonomisen työpisteen lähtökohta on, että kaikki tarvittava on riittävän lähellä eikä pöydällä ole ylimääräisiä asioita. Työn ei pitäisi vaatia tarpeetonta kurottelua, työntämistä, nostamista, kiertoliikkeitä tai epämukavia työasentoja.  

Ei ole olemassa standardikokoisia ihmisiä. Jos työtä tehdään useamman ihmisen toimesta ja omia työpisteitä ei voida toteuttaa, on erityisen tärkeää pystyä säätämään työskentelykorkeutta. Ergonominen pakkauspöytä ottaa huomioon erikokoiset työntekijät ja mahdollistaa optimaalisen työskentelykorkeuden säätämisen. 

Ergonominen työpiste auttaa sitouttamaan työntekijöitä 

Useimmilla teollisuuden aloilla, kuten myös sisälogistiikkassa, jossa korostuvat pitkät työvuorot sekä raskaan kuorman manuaalinen käsittely, on huomattu ergonomisen työpisteen korvaamattomuus.  

Työvoiman saatavuus on haasteellista ja työntekijöillä on varaa valita työnantajansa.

Elämme juuri nyt aikaa, jolloin osaavan työvoiman löytäminen ja työhön sitouttaminen on haasteellista ja työnantajat joutuvat kilpailemaan parhaista työntekijöistä. Tämä on yksi syy, miksi työnantajien on nyt siirryttävä sanoista tekoihin ja varmistaa, että yrityksessä panostetaan aidosti työntekijöiden ergonomiaan. Työvoima on myös entistä iäkkäämpää ja tarve pitää työntekijät työkykyisinä mahdollisemman pitkään kasvaa. Lue lisää ikääntyvien työpiste-ergonomiasta.

Treston Quick Edge Packing bench
Samalla työpisteellä työskentelevät eripituiset työntekijät sekä käsiteltävien tavaroiden vaihteleva koko nostavat työpisteiden säätömahdollisuuden välttämättömyydeksi

Vähemmän sairaspoissaoloja ja lisää tehokkuutta ergonomian keinoin 

Työnantajan kannalta toinen olennainen näkökulma on, että tuki- ja liikuntaelinsairaudet ja niistä aiheutuneet poissaolot vähenevät, kun ergonominen työtapa kehittyy. European Risk Observatoryn tekemän tutkimuksen mukaan 46 % kuljetus- ja varastointialalla olevista työntekijöistä on raportoinut selkäkivusta kuluneen 12 kuukauden aikana (Work-related musculoskeletal disorders: prevalence, costs and demographics in the EU,2022). Lisäksi kolme viidestä työntekijästä on raportoinut tuki- ja liikuntaelimistön sairauksista. Näistä sairauksista aiheutuvat kustannukset ovat työnantajille suuri kulu ja ergonominen työpiste on avainasemassa tämän ongelman ratkaisemisessa.  

46 % kuljetus- ja varastointialalla olevista työntekijöistä on raportoinut selkäkivusta kuluneen 12 kuukauden aikana.

Ergonominen työtapa vähentää sairaspoissaoloja sekä loukkaantumisriskiä, mutta heijastaa myös suoraan työn tuottavuuteen. Warwickin yliopiston vuonna 2014 tekemän tutkimuksen mukaan tyytymättömät työntekijät ovat 10 prosenttia keskivertotyöntekijää tehottomampia, kun taas tyytyväinen työntekijä on 12 prosenttia keskimääräistä tuottavampi.  

Manuaalinen työ ei ole katoamassa. Etenkään tuotepalautuksien osalta. 

Erityisesti verkkokaupan alalla työtaakka voi olla ajoittain todella suuri ja käsiteltävän tavaran koko voi vaihdella radikaalisti. Vaikka sisälogistiikka-alalla robotit ja muu teknologia lisääntyy jatkuvasti, ei manuaalisesta työstä päästä täysin eroon. Tämä korostuu erityisesti tuotepalautusten käsittelyssä, jota ei voida toteuttaa muuten, kuin manuaalisesti. Tuotepalautukset vaativat paljon manuaalista tarkastamista ja tilanteen arvioimista inhimillisestä näkökulmasta. Usein verkkokauppojen palautusprosentti voi olla merkittävä ja muotialalla tällä hetkellä jopa 50-60 % tai enemmän.  

Kolme tapaa päästä alkuun

  1. Lue ilmainen e-kirja ergonomiasta
  2. Lue ilmainen e-kirja pakkaamisesta
  3. Luo tehokas ja ergonominen työpiste 3D-configuraattorillamme 

 

Lähteet:

https://healthy-workplaces.eu/en

https://oshwiki.eu/wiki/In-house_transport_and_handling

https://osha.europa.eu/en/publications/summary-msds-facts-and-figures-o…

 

Odota, tuotetiedot latautuvat…